wróć do NASZE REALIZACJE


        


 

     

  Okres realizacji:
01 października 2019 r. – 31 grudnia 2022 r.
 

  Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „NASZ REGION”
Partnerzy: NIE
Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

  Nazwa projektu: „Rozbudowa i doposażenie Szkoły Podstawowej w Głazowie”
 

 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej, w tym sportowej oraz doposażenie pracowni matematycznej, przyrodniczej i informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Głazowie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Nasz Region”. Cel ten będzie osiągnięty poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej i sportowej.
 

 

Planowane efekty:
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) – 71

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej -1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami – 1

 

 

  Budżet projektu:
Koszty ogółem: 1.445.467,58 zł
Wkład Fundusz Europejskich: 500.000,00 zł
Wkład własny: 945.467,58 zł

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Obrazów w ramach zadania publicznego pod nazwą
„Wsparcie zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych w latach 2021-2022, poprzez sfinansowanie wkładu własnego”.
 

   
   

   

 

 

   
   
   

Nr KRS: 0000385868

   
      Dziś jest    

Copyright ©. All rights reserved.
Design by ARTMEDIA

   
   

|  START  |  AKTUALNOŚCI  |  O NAS  |  REALIZACJE  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  |