O NAS
 
Stowarzyszenie powstało w maju 2011r.
Członkowie pochodzą z różnych miejscowości Gminy Obrazów.

Współpracujemy z samorządem gminnym i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach i działaniach gminnych.

Prowadzimy obecnie dwa przedszkola: Punkt Przedszkolny w Głazowie i Punkt Przedszkolny
w Obrazowie oraz Szkołę Podstawową w Głazowie.

Celem naszego stowarzyszenia jest praca na rzecz naszego regionu, jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego a w szczególności działalność w zakresie:
 
OŚWIATY I WYCHOWANIA,
EDUKACJI I NAUKI,
PROMOCJI NAJBARDZIEJ UZDOLNIONYCH,
POMOCY SPOŁECZNEJ
OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI,
PROMOCJI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA,
UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,
AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEJ,
EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW,
WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ BUDOWY DRÓG, ŚCIEŻEK
   ROWEROWYCH, SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, MIEJSC WYPOCZYNKU ITP.,
WSPÓŁPRACY ORAZ WSPIERANIA DZIAŁAŃ INNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
   I RUCHÓW SPOŁECZNYCH, KTÓRYCH CELEM JEST ROZWÓJ NASZEGO REGIONU,
INFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW O WAŻNYCH PROBLEMACH DOTYCZĄCYCH REGIONU,
LOBBINGU NA RZECZ NASZEGO REGIONU W SFERACH RZĄDOWYCH, PARLAMENTARNYCH,
   SAMORZĄDOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH,
WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU LUDZKIEGO, EKONOMICZNEGO, GEOGRAFICZNEGO
   I PRZYRODNICZEGO NASZEGO REGIONU,
PROMOCJI NASZEGO REGIONU W MEDIACH.
 
   
   

Nr KRS: 0000385868

   
      Dziś jest    

Copyright ©. All rights reserved.
Design by ARTMEDIA

   
   

|  START  |  AKTUALNOŚCI  |  O NAS  |  REALIZACJE  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  |